McCabe jobber med å kartlegge nasjonale verdier knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser og grunnleggende nasjonale verdier, samt gi råd og veiledning opp mot beskyttelsestiltak av sårbarheter. Han gir også ved NSMs kurssenter.