Dag Sandham er seksjonssjef i NSM. Han har en master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra UiS og lang erfaring med sikkerhetsarbeid i Kriminalomsorgen og i NSM der han blant annet har jobbet med industrisikkerhet.