Ellen Katrine Hætta er jurist og politimester i Finnmark, en rolle hun har hatt siden 2016. Hun sitter også i den regjeringsoppnevnte Totalforsvarskommisjonen, som skal levere sin utredning i juni.