Erik Haugland har sin utdannelse fra Politihøgskolen og har mer enn tjue års erfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Han har bred fag- og ledererfaring innen kontraetterretning, kontraterror og beredskap. Haugland har også ulik ledererfaring fra Forsvaret. 

Haugland leder i dag Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM.