Erik Nyblom har vært seksjonssjef for personellsikkerhet i NSM og er nå fagdirektør innenfor samme fagområde.

Han har lang erfaring fra personellsikkerhetstjeneste fra Forsvaret og NSM, og jobber med regelverk- og fagutvikling innenfor alle elementer av personellsikkerhetstjenesten.  Nyblom har også erfaring fra behandling av mange store personellsikkerhetssaker, og fra tilsyn både med klareringsmyndigheter og virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon.