Espen Seljemo er seniorrådgiver NSM og Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Han har erfaring fra petroleumssektoren, og både private og offentlige virksomheter. Fagerfaring innen informasjonssikkerhet og cybersikkerhet for OT og industrielle kontrollsystemer.