Freddy Murstad er senior rådgiver for cyber trussel etterretning hos Nordisk Finans CERT (NFCERT) og har et spesielt fokus på strategisk rapportering, samt opplæring innen strukturerte analyse teknikker (SAT) og etterretning for finanssektoren. Murstad er utdannet innen etterretning fra King’s College London med spesielt fokus på cybersikkerhet, samt kontra terror fra University of St Andrews med spesielt fokus på kritisk infrastruktur. I 2023 begynner Murstad på sin Ph.d. utdannelse ved NTNU i Gjøvik og skal forske på krysningspunktet etterretning og cyber trussel etterretning (CTI).