Frode Skaarnes har utdanning fra Forsvaret. Han har bred erfaring fra forsvarsektoren, med bakgrunn fra blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hæren, TRADOK og som spesialutsending for Forsvarsdepartementet.

Frode er avdelingsdirektør i beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner.