Geir Arild Engh-Hellesvik er leder avdelingen for forsvar mot avanserte digitale trusler i NSM. 

Han har erfaring fra Vy-gruppen, der han jobbet over seks år som informasjonssikkerhetsleder. Han er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.