Gudmund Gjølstad begynte i 2018 som første direktør i Sivil klareringsmyndighet (SKM). SKM er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og overtok 2019 ansvaret for behandling av klareringssaker i sivil sektor.  

Gjølstad har lang erfaring fra Forsvaret og fra Medietilsynet. Han har utdanning fra Krigsskolen og Nord universitet innenfor beredskap og kriseledelse, og gikk Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole i 2021.

Bilde: SKM / Haslien Fotografene