Gunnar A. Johansen er avdelingsdirektør for HelseCERT og har jobbet i HelseCERT siden 2013. Har jobbet med IT- cybersikkerhet i over 25 år. Har lang erfaring innen operativt sikkerhetsarbeid og har jobbet mye med forebygging, deteksjon og håndtering av cyberhendelser. Brenner for å bidra til å heve sikkerheten i helsesektoren.  Leder nå HelseCERT som er sektorvisresponsmiljø for helsesektoren. HelseCERTs viktigste oppgave er å bidra til å forebygge, oppdage og håndtere alvorlige cyberangrep i helse- og omsorgssektoren, både spesialist- og primærhelsetjenesten.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gunnar-a-johansen-1894973/ [linkedin.com]