Håkon er en teknolog som har arbeidet omtrent like lenge i privat og offentlig sektor.
13 år som forsker, og resten av av tiden arbeid med produkt og tjenesteutvikling, konsulentvirksomhet og rådgivning. I økende grad har fagområdet vært digital sikkerhet og samfunnssikkerhet