Hallvard Notaker er cand.philol. (2002) og ph.d. (2008) i historie fra Universitetet i Oslo.

Notaker har arbeidet med politisk historie i Norge og USA, med vekt på perioden etter 1970. Han var doktorgradsstipendiat ved UiO 2004-2008, gjesteforsker ved Ohio University 2005, eksternfinansiert forsker ved Forum for samtidshistorie (UiO) 2008-2012 og seniorrådgiver i ulike formidlingsstillinger ved UiO 2012-2014. Fra 2015 til 2019 førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie ved UiO og oppdragsforsker. 

Ved IFS er Notaker fra 2019 tilknyttet forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv.