Hanne Blomberg er seksjonsleder i PST, på kontraetterretningsavdelingen. Hun har lang fartstid fra PST.