Hans Kristian Abell leder Personellsikkerhet i Equinor globalt og har før det jobbet i konsernsikring og hatt ansvaret for konsernets 2-årige Insider risk program fra 2019-2020.

Hans Kristian kom inn til Statoil etter In Amenas angrepet og jobbet nesten 6 år i Algerie i forretningsområdet for internasjonal virksomhet med implementering av sikringstiltak etter angrepet. Dette var et mangeårig sikringsprosjekt på flere hundre millioner dollar, over en rekke installasjoner, i alle sikringsdisiplinene sammen med lokal myndigheter, nasjonale og internasjonale partnere.

Før dette jobbet Abell 15 år i Forsvaret og har utdannelse fra Krigsskolen og en master fra UiT.