Hans Sverre Sjøvold er sjef i politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han tiltrådte 1.juni 2019.
Fra 2012-2019 var han politimester i Oslo politidistrikt, og har hatt en rekke roller i Justisdepartementet, Politihøgskolen og POD.