Harald Næss har vært seksjonssjef for rådgivning ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) siden desember 2019. Han er prosjektleder for konseptvalgutredningen «Nasjonal sky» som ble levert i januar 2023.

Harald Næss er utdannet ingeniør innen elektronikk og telekommunikasjon og har en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 20 års erfaring fra senior CIO- og CTO-stillinger og fra prosjektledelse. Hans erfaringsområder inkluderer IT- og telekommunikasjon, samt finanssektoren og forsvaret.