Helene Thorsen Rønning er forskningsleder innen CBRNE ved avdeling Totalforsvar, FFI. Rønning er PhD i analytisk kjemi fra NMBU – Veterinærhøgskolen og har bred erfaring innen forskning og analyse på kjemiske trusselstoffer og uønskede forbindelser, samt innen problemstillinger knyttet til forgiftning og skadelige forbindelser i mat og miljø.