Helge Rager Furuseth har bred erfaring med utfordringer knyttet til teknologi og sikkerhet, blant annet fra departementer og EU-kommisjonen, i tillegg til forskjellige lederroller i NSM. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, forvaltningsinformatiker fra Universitetet i Oslo og Master in Public Management fra OsloMet.

Helge Furuseth åpner og avslutter Sikkerhetskonferansen, og deltar i samtalen om sikkerhetstilstanden i Norge med sjef PST og sjef Etterretningstjenesten.