Henning Køhler Knutsen er analytiker ved NSMs avdeling for kontroll, med ansvar for å bygge opp analysekapasiteten «Kontroll av nasjonal sikkerhet».

Henning har en mastergrad i statsvitenskap og strategisk analyse fra Universitetet i Oslo, og har blant annet jobbet med sikkerhet og utvikling i privat næringsliv.