Henrik Stålhane Hiim er førsteamanuensis og leder for senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier. Hans faglige hovedinteresse er Kinas utenriks- og sikkerhetspolitikk. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016) og har tidligere vært ansatt som seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han har vært gjesteforsker ved Security Studies-programmet på MIT og ved Beijing University.