Ianneke Borgersen Karlsen har siden august 2019 tjenestegjort som assisterende forsvarsattache og nasjonal cyberkoordinator ved Norges faste delegasjon til de Forente Nasjoner i New York.

Hun er i permisjon fra sin stilling i Forsvarsdepartementet, hvor hun før New York jobbet ved sikkerhetspolitisk avdeling, seksjon for internasjonal og operasjonell rett. Der satt hun blant annet med ansvaret for cyber-relaterte spørsmål, herunder utvikling av nasjonalt rammeverk og folkerettslige forhold.

Ianneke er utdannet offiser og jurist med juridisk embetseksamen fra Oslo og påfølgende fordypning i folkerett og internasjonale menneskerettigheter. Hun har også gjennomført en rekke kurs og fordypninger i den mer operative og militært rettede folkeretten, herunder International Law of Cyber Operations Course ved NATO CCS COE i Tallinn.