Imran Alam har jobbet som avdelingsjurist i Kontrollavdelingen siden 2018. For tiden fungerer han også som seksjonsleder for analyse og kontrollstøtte i avdelingen