Ivar Fenstad har jobbet med personellsikkerhet i NSM siden 2017, blant annet som saksbehandler for klareringssaker og utvikling av kildeporteføljen i forbindelse med personkontroll. Han har utdanning og erfaring fra Forsvaret, blant annet fra baseforsvar, militærpolitiet og etterretning og sikkerhet.