Iver B. Neumann er direktør på FNI, og forsker på diplomati, og på hvordan ett lands politikk utvikles i sammenheng med andre lands politikk. Han ser både på forhistorisk, historisk, imaginære og prinsipielle forhold. Han trekker på kontinental sosialteori for å analysere forholdene, og bruker empiriske eksempler fra Russlands utenrikspolitikk, norsk utenrikspolitikk og i økende grad fra arkeologi.  

Akademisk bakgrunn

D. Phil. (statsvitenskap) Oxford 1992
Dr. Philos. (sosialantropologi) Oslo 2009
Medlem, Det Norske Videnskaps-Akademi
 
Faglig bakgrunn 

Direktør, FNI (2019 - d.d.)
Direktør, NOVA (2018-2019)
Montague Burton Professor of International Relations, LSE, 2012-2017)
Medlem av Academica Europaea 
Member av Aker Scholarship Board 
Medredaktør av The New International Relations Series, Routledge 

Kilder og bilde: fni.no