Jan Tobiassen er direktør med ansvar for styring og utvikling av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Han har flere års erfaring som forretningsrådgiver i konsulentbransjen, og han har tidligere jobbet som strategisk rådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.