Johanne er forsker tilknyttet Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier, og FHS FoU-programmet Informasjonskrigføring og datadrevet forsvar. Hun er interessert i hvordan kunstig intelligens påvirker internasjonal sikkerhet, AI-sikkerhet og staters militære AI-strategier, og arbeider med et akademisk bokkapittel om påvirkning av AI-systemer som fremtidens sikkerhetspolitikk. Johanne har en mastergrad i internasjonal sikkerhet fra Sciences Po Paris.