Kristin Waage er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hun har utdanning fra NHH (siviløkonom) og UiO (internasjonale studier). Waage forsker på forsvarsøkonomi, effektivisering, kunstig intelligens, samt økonomiske virkemidler i internasjonal politikk.