Line Ollestad er rådgiver i Norges Rederiforbund. Hun leder et tverrfaglig team som ser på hvordan geopolitiske utviklingstrekk vil påvirke omgivelsesbildet skipsfarten internasjoanlt . Hun har jobbet med sikkerhet og beredskap og internasjonal samarbeid i Rederiforbundet siden 2014