Magnus Sirnes Hjellum har utdanning fra Universitetet i Bergen (Administrasjon- og organisasjonsvitenskap) og Høgskolen i Innlandet (Beredskap og krisehåndtering). Hjellum har bakgrunn fra det private næringsliv, og har bred erfaring innen sikkerhet og beredskap. I dag jobber Hjellum som analytiker i kontrollavdelingen til NSM, og utarbeider temarapporter og sektorrapporter om kritiske sårbarheter basert på funn fra kontrollaktiviteter.