Magnus Hjort är sedan hösten 2022 vikarierande generaldirektör (tidigare avdelningschef) vid Myndigheten för psykologiskt försvar som ansvarar för att identifiera, analysera och kunna bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige samt för att sprida kunskap och bidra till hela samhällets motståndskraft och beredskap.


Han var tidigare huvudsekreterare i den utredning som lämnade förslag till hur en ny myndighet för psykologiskt försvar skulle kunna utformas (SOU 2020:29) och var regeringens särskilda utredare med ansvar för att inrätta myndigheten till den 1 januari 2022. Magnus Hjort har en doktorsexamen i historia från Stockholms universitet och har som forskare främst publicerat arbeten med koppling till det kalla krigets säkerhetspolitik.