Mari Kvaal er seniorrådgiver i NSM og omfattende kompetanse innen forebyggende sikkerhet igjennom sitt arbeid med sikkerhetsloven. Hun har bakgrunn fra departementene, Econ og Oljedirektoratet. Mari er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Tromsø.