Martin Albert-Hoff er utdannet innen IT og informasjonssikkerhet fra Tyskland og Norge. Bak seg har han arbeidserfaring fra Tysklands energisektor, og mange år i Forsvaret hvor han vært tilsatt i ulike cyberrelaterte stillinger. Før han kom til NSM ledet Albert-Hoff sikkerhetsarbeidet i Oslo Origo, knyttet til Oslo kommunes digitale transformasjon.