Mats Koteng er en tidligere politimann med fokus på digital bevisinnhenting både for etterretnings og etterforskningsformål blant annet fra Kripos. Etter overgang til privat sektor i 2016 har han refokusert til digital hendelseshåndtering og trusseletterretning. Han har tidligere ledet en av Norges største CERT-miljø i flere år. I mnemonic fokuserer han fortsatt på digital hendelseshåndtering og trusseletterretning ved å støtte ofre for digitale innbrudd.