Nils Andreas Stensønes er sjef for Etterretningstjenesten. Han tiltrådte 3. november 2020. 

Stensønes startet sin forsvarskarriere i 1983 og har operative bakgrunn for MTB og fregatt. Foruten flere lederstillinger i Sjøforsvaret, har han også tjenestegjort i Forsvarets logistikkorganisasjon som prosjektleder, og ved Fellesoperativt hovedkvarter som sjef operasjoner. Han kom fra stillingen som Sjef Sjøforsvaret. 

Bilde: Etterretningstjenesten