Nils Gunnar Tyssebotn har utdanning fra Handelshøyskolen BI (politisk økonomi) og University of Buffalo (statsvitenskap). Tyssebotn har bakgrunn fra departementene og Forsvaret. I dag leder Tyssebotn et tverrfaglig analyseteam som blant annet ivaretar det Nasjonale kontaktpunktet for motvirkning av sikkerhetstruende økonomisk virksomhet.