Ole Kasper Olsen har 15 års erfaring i NSM med hovedvekt på evaluering og sertifisering av høytillitskryptosystemer og internasjonalt standardiseringsarbeid.