Petter Y. Lindgren er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og har bakgrunn fra SSB, konsulentbransjen og Kystverket. Lindgren forsker på personelløkonomi, forsvarsøkonomi, ulikhet og fattigdom, sikkerhetspolitikk i Øst-Asia, samt økonomiske virkemidler i internasjonal politikk.