Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003.  Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet.

Han arbeider i dag med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet, hos virksomheter og for enkeltmennesker.

Roar er en prisbelønnet foredragsholder. Med over 1400 foredrag om sikkerhet i NSMs tjeneste er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

Roar snakker/skriver jevnlig om sikkerhet og personvern i media, i NSMs- podcast og sikkerhetsblogg.

Roar ble i 2012 tildelt ITAKT* prisen for sitt engasjement og evne til å formidle sikkerhet. I 2018 ble han tildelt OSPA** prisen som årets «fremragende sikkerhetsrådgiver».