Rune Johan Henriksen jobber med informasjonssikkerhet i Viken fylkeskommune. Tidligere jobbet han i Drammen kommune.

Henriksen er utdannet systemutvikler fra Høgskolen i Finnmark, med tilleggsfag i ledelse av informasjonssikkerhet fra Universitet i Oslo.