Steinar Thomsen er utdannet på Sjøkrigsskolens operative linje og Forsvarets stabskole, og har i tillegg masterutdanning i nautikk med fordypning i navigasjonssystemer fra NTH.

Han har operativ tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret, blant annet som navigatør på marinens fartøyer, samt lang erfaring fra Forsvarets militærgeografiske tjeneste.

Siden 2008 har han jobbet inn mot EUs satellittnavigasjonsprogrammer og med romsikkerhetsspørsmål. Han er nå avdelingsdirektør på Norsk Romsenter med ansvar for PNT, satellittkommunikasjon og sikkerhet.

Bilde: Trude Eng