Stig Stenslie er forskningsdirektør og sjef for Senter for etterretningsstudier. Han er også forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og gjesteprofessor ved King’s College London.

Stig har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet i Forsvaret og ved Universitetet i Oslo, og har vært gjesteforsker ved King Abdulaziz Foundation for Research and Archives (Darah) i Riyadh, Saudi Arabia, Weatherhead East Asia Institute, Columbia University i New York, og East Asia Institute, National University of Singapore.

Han har publisert syv bøker – som har blitt oversatt til en rekke språk – og flere titalls artikler innenfor et bredt spekter av tema, som kongehuset i Saudi-Arabia, regimestabilitet og -endring i Midtøsten, Kinas tilbakekomst som stormakt, islamsk kunst og etterretning.

Stigs siste bok er Xi Jinpings Kina (Universitetsforlaget, 2022).

Kilde og bilde: Etterretningstjenesten.no/etterretningsskolen