Sylvia Kregnes leder seksjon for nasjonale verdier i NSM. Hun har bred bakgrunn fra offentlig og privat sektor. Kregnes jobbet tidligere ved juridisk seksjon i NSM, og hun har omfattende kompetanse innen forebyggende sikkerhet igjennom sitt arbeid med sikkerhetsloven. Hun er advokat, og har blant annet jobbet i advokatfirmaet BAHR og rettsavdelingen i Utenriksdepartementet.