Tom-André leder den operative delen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter, som inkluderer operasjonssenteret og bistand til hendelseshåndtering. Han har erfaring fra Forsvaret og konsulentbransjen.

De siste årene har Tom-André vært med på å etablere og operasjonalisere Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) og har arbeidet med koordinering og håndtering av uønskede cyber-hendelser på nasjonalt nivå.