Tor Grande er prorektor for forskning og formidling ved NTNU siden 1. januar 2021.

Han var tidligere prodekan for forskning ved Fakultet for Naturvitenskap og instututtleder ved Institutt for materialteknologi. Han har vært professor i materialkjemi/vitenskap ved institutt for materialteknologi siden 1997 og var førsteamanuensis ved institutt for uorganisk kjemi 1994-1997 (NTH/NTNU). Han har hatt vært gjesteforsker ved NIRIM, Japan og gjesteprofessor Universitet i Rennes, Frankrike og  forskningstermin ved EPFL i Sveits og Northwestern University i USA.

Foto: Per Harald Olsen/NTNU