Tor Olav Grøtan er seniorforsker i SINTEF Digital og førsteamanuensis II ved NTNU, Institutt for økonomi og teknologiledelse. Grøtan er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH, har mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, og Ph.d. fra NTNU med fokus på resiliens som organisatorisk sikkerhetsprinsipp. Relevant erfaring er innen påvirkningsoperasjoner, sosiale medier, digital sårbarhet, cybersikkerhet (forsvar, helse, industri, kritisk infrastruktur) organisatorisk sikkerhet (safety/security) og anvendelse av resiliens-prinsipper innen bl.a. cybersikkerhet, industriell sikkerhet og samfunnssikkerhet.