Tore Slaatta er Dr. polit fra UiO og professor i medievitenskap. Han har i mange år forsket og undervist i organisering av statlig informasjonsvirksomhet og informasjonspolitikk og var ansvarlig for medieforskningen i Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). I 2020 har han vært med å utvikle Medietilsynets undersøkelse rundt befolkningens nettutfordringer og kritisk medieforståelse. Slaatta er daglig leder i TSL Analytics og tilknyttet Oslo Storbyuniversitet (OsloMet) og University of Glasgow.