Ulf Sverdrup (født 1968) er direktør ved NUPI. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Før han begynte ved NUPI, var han professor ved Handelshøyskolen BI, og professor ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Han fullførte mastergraden sin ved Universitetet i Bergen.

Sverdrup står bak en rekke publikasjoner om ulike tema innen internasjonal politikk, med særlig vekt på europeisk politikk, europeisk integrasjon og norsk utenrikspolitikk.

Sverdrup var sekretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012: 2), som undersøkte implikasjonene av Norges avtaler med EU. Han har vært Jean Monet-stipendiat ved European University Institute, gjesteforsker ved Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung og seniorrådgiver i Utenriksdepartementet. Han er fast bidragsyter i Dagens Næringsliv.