Vigdis Grønhaug er avdelingsdirektør i kontrollavdelingen i NSM. Grønhaug har utdanning fra Forsvaret, er høgskoleingeniør og økonom, og har videreutdanning fra Forsvarets høgskole. Grønhaug har jobbet 15 år i Forsvaret i ulike stillinger innen tekniske fag og prosjektstillinger.