Wilfred Østgulen har 30 års erfaring fra utvikling av digitale løsninger og organisering og ledelse av IT. Han har jobbet i Forsvaret, Accenture, Aetat/NAV, Altinn, Sykehuspartner, politiet og nå i Nasjonalbiblioteket. Han har blant annet ansvar for bibliotekets KI-lab.